Татьяна Рамза Беларуская мова? З задавальненнем! (+ CD-ROM)

Беларуская мова? З задавальненнем! (+ CD-ROM)

Скачать
Книга доступна в форматах: pdf , fb2
Утрымлівае ўводна-фанетычны курс, асноўны курс, розныя тыпы мастацкіх тэкстаў (з лексічнымі каментарыямі) для самастойнага чытання, адказы да граматычных практыкаванняў, зводныя граматычныя табліцы. У аснову заняткаў пакладзены тэматычны прынцып адбору лексікі, таблічны прынцып выкладу граматычных звестак, камунікацыйны прынцып выканання трэніровачных практыкаванняў. На электронным дадатку змешчаны фанетычны курс, дыялогі і тэксты.

Для замежных навучэнцау i усiх тых, хто хоча авалодаць беларускай мовай.

С высоким рейтингом